Jezelf ontwikkelen binnen NNextSecure

Bij NNextSecure draait alles rond groei en toekomst van de mens, het individu. Groei vanuit je eigen verantwoordelijkheid. Je bepaalt dit zelf omdat je weet dat er uiteindelijk maar één verantwoordelijk is voor je eigen toekomst. En dat ben je zelf. Je gevoel van waarde(ring) haal je uit je zelf. Eigenwaarde, je verantwoordelijkheid hiervoor en respect voor anderen is het vertrekpunt van je handelen. Is de waarde die anderen dan aan je hechten niet belangrijk? Uiteraard wel. Maar deze is niet bepalend.

Als je dit herkent is het toch raar te bedenken dat in veel gevallen mensen hun toekomst in handen van anderen leggen. De verwachting is dat dit wel goed komt door een raamwerk van afspraken. Jaren verder kom je er dan achter dat je eigenlijk een andere koers hadden willen varen. Maar ja,…. . Inmiddels ben je getraind in de excuses waarom dit niet kon. Onze maatschappij is er al decennia op gericht om individuen te ondersteunen, te ontzorgen, te beschermen. Maar als je je toekomst-spier niet oefent dan verslapt deze, is het lastig om het initiatief voor je leven weer ter hand te nemen en kan je bijna niet anders dan te volgen.

Mooi verhaal zul je misschien zeggen, maar ik heb toch anderen nodig voor gezonde feedback en de uitdaging om buiten mijn comfort zone nieuwe groei te ontwikkelen? En voor de grootste risico’s is het toch handig dat anderen er samen met mij voor staan? Helemaal gelijk! Binnen NNextSecure waarin iedereen haar en zijn eigen verantwoordelijkheid voor groei serieus neemt vervult de organisatie de rol van coach en backup. Dat is dan ook precies waarover we wel afspraken met elkaar maken.

Verantwoordelijkheid voor jezelf sluit naadloos aan op verantwoordelijkheid nemen voor je omgeving. De gedachte “wat kan ik hier zelf aan doen” zal eerder bij je opkomen dan de vraag wat een ander hier allemaal (ook voor jou) aan doet. En dan is het fijn te weten dat je omgeving bestaat uit mensen die er net zo over denken. Dat geeft energie.

Hoe vertaalt NNextSecure dit naar haar eigen toekomst en ecosysteem van maatschappij, klanten, partners en zusterorganisaties? Deze vraag is makkelijker te beantwoorden dan je misschien zou denken. 1 op 1. Ook NNextSecure gaat uit van haar eigenwaarde en respect voor anderen. Wij nemen de verantwoordelijkheid om te werken aan een veilige digitale leefomgeving voor iedereen. Een veilige omgeving waarbinnen groei en dus ook toekomst kan ontstaan. We realiseren ons dat we dat niet als enige kunnen. Maar we leveren wel een belangrijke bijdrage. En als hier meer gelijkgestemden aan werken is de impact groter. En dat is mooi.

Het vakgebied waarin wij onderscheidend zijn is Informatie Beveiliging en Privacy. Daarin ondersteunen wij klanten om zoveel mogelijk zelf het stuur in handen te hebben en de koers te bepalen. Het ecosysteem daar omheen is gevuld met zakelijke en maatschappelijke partners die passen in de koers van NNextSecure en ook allemaal op hun eigen wijze werken aan een Cyber Responsible Society.

Als je dit gelezen hebt begrijp je ongetwijfeld dat we niet geloven in solliciteren maar wel in kennismaken. Dat daarvoor een gezonde basis nodig is dat spreekt uiteraard voor zich. Om je hierbij toch een leidraad te geven; wij zijn actief in rollen als CISO, Security Officer, Security Specialist, Privacy Officer en Data Protection Officer. Wij doen dit op het niveau van Expert, Adviseur, Projectleider en Programmamanager. Als jij vindt dat je graag samen met ons wil bouwen en gelooft in je eigen kunnen om dit te doen dan maken we graag kennis.

Beschik je wel over een gezonde basis en wil je ook uitgedaagd worden om te leren en zelfverzekerd, vanuit eigenwaarde nieuwe groei te ervaren binnen ons vakgebied dan ben je welkom om hierover eens van gedachten te wisselen.

Tot dan!

Evert van Zanten
NNextSecure