Onze diensten

For a Cyber Responsible Society
Go to Privacy en compliance

Privacy en compliance

Privacy is één van de belangrijkste thema’s binnen Cyber Responsibility. NNextSecure helpt uw organisatie met implementatie en accountability van AVG/GDPR. Onze FG As a Service dienst ondersteunt uw organisatie na implementatie om compliant te blijven.

Go to Awareness programma’s

Awareness programma’s

Helaas is menselijk gedrag nog steeds oorzaak van 90% van alle succesvolle inbraken op uw informatie infrastrctuur en inbreuk op privacy. NNextSecure heeft als enige een Cyber Awareness programma dat de kennis van uw hele organisatie over Privacy en Cyber bedreigingen blijvend vergroot en meetbaar maakt.

Go to Cyber Security lifecycle

Cyber Security lifecycle

NNextSecure biedt een volledig Security Lifecycle Management programma. Alle fasen zijn hierbij nauwkeurig op elkaar afgestemd en zorgen voor een stabiele groei in volwassenheid van uw Cyber Security. Met ons CISO As a Service model heeft u structureel aandacht voor verbeteracties waardoor het volwassenheids niveau verhogen en u aantoonbaar Cyber Responsible bent.

Go to Professional Consulting

Professional Consulting

NNextSecure biedt verschillende professional consulting services die organisaties ondersteunen hun Privacy en Cyber Security goed te beheersen of in volwassenheid te laten groeien. Deze services worden op interim basis door onze professionals uitgevoerd. Onze doorgewinterde experts helpen uw organisatie met een pragmatische aanpak.

NNextSecure, Partner in AVG voor de Bas van de Goor Foundation
Ken uw verantwoordelijkheid en zorg dat uw data tijdig goed beveiligd is!

Volg onze Cyber Responsibility Workshop of neem contact met ons op voor deskundig advies en begeleiding.

Kom ook naar het Heartbeat 2B evenement van onze zusterorganisatie NNagility op 10 oktober 2018.

days
-6
-6
hours
-1
-1
minutes
-4
-8
seconds
-2
-2
Ken uw verantwoordelijkheid en zorg dat uw data tijdig goed beveiligd is!

Volg onze Cyber Responsibility Workshop of neem contact met ons op voor deskundig advies en begeleiding.

Cyber Lifecycle Management

NNextsecure

For a Cyber Responsible Society
We maken allemaal deel uit van één groot Cyber eco-systeem. Veilig zaken doen begint bij jezelf.

Cyberbedreigingen zijn aan de orde van de dag. Veel komt voor uit onwetend en naïef gedrag. Dat kan anders, dat moet anders. NNextSecure helpt uw organisatie om financiële schade en reputatieschade te voorkomen, om uw zakelijk kroonjuwelen te beschermen, te zorgen dat u voldoet aan (inter)nationale regelgeving en vooral om Cyber Responsible te zijn. U wilt veilig informatie uitwisselen en zaken doen in de digitale economie. We voorzien u graag van manieren, middelen en methoden om verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor toegankelijke, veerkrachtige en integere cyber-ecosystemen. In de digitale economie en samenleving staan organisaties niet meer op zichzelf maar maken deel uit van een hele keten klanten, toeleveranciers en overheden. De mogelijkheden voor contact nemen ook hand over hand toe, van mobiele telefoons tot aan slimme auto’s. Cyber security bedreigingen ontstaan meer en meer door deze interactie van mens en machine in eco-systemen. Daar hebben partijen dus niet alleen verantwoordelijkheid voor hun eigen handelen, maar ook mede-verantwoordelijkheid voor andere partijen in het eco-systeem.

  • Wij helpen u financiële- en reputatieschade te voorkomen.

  • Uw belangrijke informatie is focus in onze Cyber Security Life Cycle programma's .

  • Wij ondersteunen u bij het voldoen aan (inter)nationale wet- en regelgeving op het gebied van Cyber Security & Privacy.

  • Om te zorgen dat u veilig zaken doet met anderen en anderen weten dat zij dat ook met u kunnen doen.

AVG / GDPR

For a Cyber Responsible Society
NNextSecure kent twee vormen van dienstverlening waarmee zij haar klanten wil helpen verantwoordelijkheid te nemen zoals die volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming van hun geëist wordt per 25 mei 2018. Dit zijn: AVG Responsibility Program (Responsibility based approach) Gericht op een duurzame implementatie van verantwoordelijkheden conform de AVG in processen, technologie en menselijk gedrag. Het programma zal een permanente plaats krijgen binnen de organisatie waardoor deze zich altijd kan verantwoorden naar de Autoriteit Persoonsgegevens.   AVG Compliance Quickstart (Risk based approach) Gericht op een snelle start met de implementatie van AVG verantwoordelijkheden. Hierbij is de focus op het vaststellen van de belangrijkste maatregelen waarbij een groot gedeelte van de uitvoering uitbesteed kan worden om snel effectief te zijn. Na de Quickstart zal worden geëvalueerd hoe de klant op lange termijn het beste kan blijven voldoen aan de AVG. Beide dienstverleningsvormen kennen eenzelfde fasering in de uitvoering. Deze AVG Roadmap is hieronder kort schematisch weergegeven:Tijdens een eerste overleg met de organisatie wordt voor aanvang van de roadmap, de scope van de AVG Quickscan vastgesteld en de deelnemerslijst voor de informatiesessie. De duur en inspanningen tijdens de eerste drie fasen zijn afhankelijk van o.a. de grootte van de organisatie en de ver(be)werkingen van persoonsgegevens. Focus van de activiteiten is er op gericht om aantoonbaar te maken dat uw organisatie verantwoordelijk bezig is in het kader van de AVG regelgeving, ook al zal compliancy in een continue veranderende omgeving en op een voldoende niveau van volwassenheid wat later kunnen bereikt worden.

Uw NNextStep

Laat ons weten hoe wij u verder kunnen helpen bij uw AVG implementatie.