Een betrouwbare digitale samenleving

De uitdaging die we samen aangaan.
Go to Test uw cyberweerbaarheid

Test uw cyberweerbaarheid

Onafhankelijk en grondig testen van de kwetsbaarheid van uw informatiesystemen. Snel inzicht krijgen of u wel of niet veilig bent door duidelijke rapportage. Dat is voor iedere organisatie tegenwoordig van levensbelang. Maar wel op maat voor uw organisatie en passend bij uw wensen.

Go to Manage uw Cyber Security Lifecycle

Manage uw Cyber Security Lifecycle

NNextSecure biedt een volledig Security Lifecycle Management programma. Alle fasen zijn hierbij nauwkeurig op elkaar afgestemd en zorgen voor een stabiele groei in volwassenheid van uw Cyber Security. Met ons CISO As a Service model heeft u structureel aandacht voor verbeteracties waardoor het volwassenheids niveau verhogen en u aantoonbaar Cyber Responsible bent.

Go to Benut onze kennis & ervaring

Benut onze kennis & ervaring

Onze experts ondersteunen u graag met hun kennis en ervaring op het gebied van Informatie Beveiligings strategie, Governance, Identity & Access Management, uw security architectuur en compliance vraagstukken.

NNextsecure

Een betrouwbare digitale samenleving
Veilig digitaal zaken doen begint bij jezelf.

In onze digitale samenleving staan organisaties niet meer op zichzelf maar maken deel uit van een hele waarde keten van producent tot klant, toeleveranciers en overheden. Organisaties verwerken hierbij met kritische informatie vanuit het vertrouwen dat die informatie in goede handen is en blijft. De mogelijkheden van informatieuitwisseling nemen ook hand over hand toe, van mobiele telefoons tot aan slimme auto’s. Cyber Security bedreigingen ontstaan meer en meer door een toevloed aan interactie van mens en machine in uitgebreide eco-systemen. Daar hebben partijen dus niet alleen verantwoordelijkheid voor hun eigen handelen, maar ook mede-verantwoordelijkheid voor andere partijen in het eco-systeem. Om te zorgen dat onze klanten in deze digitale samenleving met zelfvertrouwen en op een veilige manier zaken kunnen doen adviseren en helpen wij hen bij het opnemen van informatiebeveiliging en privacy als integraal onderdeel van de kritische bedrijfsprocessen, de juiste maatregelen te treffen en deze continu te verbeteren.

  • Zorg dat u weet hoe weerbaar u bent en waar de verbeterpunten zijn. Creëer inzicht in uw huidige risico en de prioriteiten die moet toekennen aan te nemen maatregelen.

  • Als u weet waar de zwakheden in uw bescherming zitten kunt u de juiste maatregelen nemen. De zijn niet alleen van de zwakte zelf afhankelijk maar natuurlijk ook van de mate waarin deze echte een potentieel risico voor uw organiatie zijn.

  • Creëer een cyclus waarin uw cyberweerbaarheid continue wordt geëvalueerd en verbeterd. Uw organisatie en de omgeving daarvan veranderen tenslotte de hele tijd. Werk toe naar een hoger volwassenheidsniveau.

  • Blijf alert! Realiseer u dat 100% veiligheid niet bestaat. Weerbaarheid betekend juist ook dat uw organisatie bij een incident adequaat de juiste actie onderneemt.

Uw volgende stap? Laat het ons weten.

Selected Value: 0