Een betrouwbare digitale samenleving

De uitdaging die we samen aangaan.
Go to Manage uw Cyber Security Lifecycle

Manage uw Cyber Security Lifecycle

NNextSecure biedt een volledig Security Lifecycle Management programma. Alle fasen zijn hierbij nauwkeurig op elkaar afgestemd en zorgen voor een stabiele groei in volwassenheid van uw Cyber Security. Met ons CISO As a Service model heeft u structureel aandacht voor verbeteracties waardoor het volwassenheids niveau verhogen en u aantoonbaar Cyber Responsible bent.

Go to Borg uw Privacy en compliance

Borg uw Privacy en compliance

Privacy is één van de belangrijkste thema’s binnen Cyber Responsibility. NNextSecure helpt uw organisatie met implementatie en accountability van AVG/GDPR. Onze FG As a Service dienst ondersteunt uw organisatie na implementatie om compliant te blijven.

Go to Benut onze kennis & ervaring

Benut onze kennis & ervaring

Onze experts ondersteunen u graag met hun kennis en ervaring op het gebied van Informatie Beveiligings strategie, Governance, Identity & Access Management, uw security architectuur en compliance vraagstukken.

Schrijf op tijd in voor het vervolg op onze succesvolle Safezone X day op 18 september 2019!!

days
0
-16
-5
hours
-1
-4
minutes
-3
-6
seconds
-5
-3


Cyber Lifecycle Management

NNextsecure

Een betrouwbare digitale samenleving
We maken allemaal deel uit van één groot Cyber eco-systeem. Veilig zaken doen begint bij jezelf.

In onze digitale samenleving staan organisaties niet meer op zichzelf maar maken deel uit van een hele waarde keten van producent tot klant, toeleveranciers en overheden. Organisaties verwerken hierbij met kritische informatie vanuit het vertrouwen dat die informatie in goede handen is en blijft. De mogelijkheden van informatieuitwisseling nemen ook hand over hand toe, van mobiele telefoons tot aan slimme auto’s. Cyber Security bedreigingen ontstaan meer en meer door een toevloed aan interactie van mens en machine in uitgebreide eco-systemen. Daar hebben partijen dus niet alleen verantwoordelijkheid voor hun eigen handelen, maar ook mede-verantwoordelijkheid voor andere partijen in het eco-systeem. Om te zorgen dat onze klanten in deze digitale samenleving met zelfvertrouwen en op een veilige manier zaken kunnen doen adviseren en helpen wij hen bij het opnemen van informatiebeveiliging en privacy als integraal onderdeel van de kritische bedrijfsprocessen, de juiste maatregelen te treffen en deze continu te verbeteren.

  • Wij helpen u financiële- en reputatieschade te voorkomen.

  • Uw belangrijke informatie is focus in onze Cyber Security Life Cycle programma's .

  • Wij ondersteunen u bij het voldoen aan (inter)nationale wet- en regelgeving op het gebied van Cyber Security & Privacy.

  • Om te zorgen dat u veilig zaken doet met anderen en anderen weten dat zij dat ook met u kunnen doen.

AVG / GDPR

For a Cyber Responsible Society
NNextSecure kent twee vormen van dienstverlening waarmee zij haar klanten wil helpen verantwoordelijkheid te nemen zoals die volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming van hun geëist wordt per 25 mei 2018. Dit zijn: AVG Responsibility Program (Responsibility based approach) Gericht op een duurzame implementatie van verantwoordelijkheden conform de AVG in processen, technologie en menselijk gedrag. Het programma zal een permanente plaats krijgen binnen de organisatie waardoor deze zich altijd kan verantwoorden naar de Autoriteit Persoonsgegevens.   AVG Compliance Quickstart (Risk based approach) Gericht op een snelle start met de implementatie van AVG verantwoordelijkheden. Hierbij is de focus op het vaststellen van de belangrijkste maatregelen waarbij een groot gedeelte van de uitvoering uitbesteed kan worden om snel effectief te zijn. Na de Quickstart zal worden geëvalueerd hoe de klant op lange termijn het beste kan blijven voldoen aan de AVG. Beide dienstverleningsvormen kennen eenzelfde fasering in de uitvoering. Deze AVG Roadmap is hieronder kort schematisch weergegeven:Tijdens een eerste overleg met de organisatie wordt voor aanvang van de roadmap, de scope van de AVG Quickscan vastgesteld en de deelnemerslijst voor de informatiesessie. De duur en inspanningen tijdens de eerste drie fasen zijn afhankelijk van o.a. de grootte van de organisatie en de ver(be)werkingen van persoonsgegevens. Focus van de activiteiten is er op gericht om aantoonbaar te maken dat uw organisatie verantwoordelijk bezig is in het kader van de AVG regelgeving, ook al zal compliancy in een continue veranderende omgeving en op een voldoende niveau van volwassenheid wat later kunnen bereikt worden.

Uw NNextStep

Laat ons weten hoe wij u verder kunnen helpen met uw rol in onze digitale samenleving.