Cyberweerbaarheid scan


Veilig digitaal zaken te doen kan alleen als uw organisatie voldoende cyberweerbaar is. Dat is niet alleen van belang voor u maar ook een verantwoordelijkheid naar uw klanten en leveranciers. Met onze scan geven we u eerste beeld van waar u staat met de cyberweerbaarheid van uw organisatie.

Black Box pentesten


Deze manier van pentesten wordt vaak door ons ingezet om de algemene veiligheid van een website, applicatie, netwerk of omgeving in kaart te brengen.  Onze gecertificeerde ethical hackers simuleren op basis van minimale voorkennis van uw 

White Box pentesten


Ook wel glass en/- of clearbox pentesten genoemd is een manier van pentesten welke wij inzetten om gericht onderzoek uit te voeren. Uw volledige netwerk wordt hiermee geëvalueerd zodat wij u een zeer nauwkeurige analyse van uw informatiebeveiliging kunnen geven. Onze ethical hackers hebben bij deze hack methode volledige toegang tot uw netwerk en indien van toepassing relevante broncodes. 

Gray Box pentest


Voor velen is de Gray Box pentestmethode een minder bekende vorm. Het betreft, zoals de naam al doet vermoeden, een combinatie van zowel Black- als White Box pentesten. Onze ethical hackers krijgen voorafgaand beperkte informatie mee. Denk o.a. beknopte info over het netwerk en achterliggende systemen of in andere gevallen alleen login gegevens voor een website of applicatie. De gedachte hierbij is dat dit informatie is die via andere wegen ‘gelekt’ of verkregen kan zijn. Met de beperkte info en/- of toegang simuleert de ethical hacker een gerichte en efficiëntere aanval. Deze pentestmethode maakt het voor de hacker bijvoorbeeld mogelijk om de systemen te testen vanuit een gebruikersperspectief.