DLP Fundation Workshop

Voor NNextSecure is Data Loss Prevention meer dan alleen een tool. En dat leggen we u graag uit in onze Workshop.

Natuurlijk is een tool onontbeerlijk voor een goede implementatie van DLP, maar er komt meer bij kijken dan alleen het installeren van een apparaat, het aansluiten op het data verkeer en de data bronnen en het opstellen van een aantal regels voor detectie van gevoelige data. De hele organisatie is betrokken en DLP is geen tijdelijk project maar een proces dat voor altijd in de organisatie verankerd moet worden.

Vandaar dat nagedacht is over een aanpak die én op korte termijn resultaat zal opleveren én de hele organisatie betrekt op een manier waarbij continue nieuwe stappen worden gezet en verbeteringen worden doorgevoerd.

De workshop combineert kennis en ervaring op het gebied van DLP met die van een Agile manier van werken volgens de SAFe (Scaled Agile Framework) methodiek. Agile werken kan je in principe overal op toepassen, dus ook op het implementeren van een Data Loss Prevention programma in een organisatie. Een belangrijk onderdeel is de discussie over manieren om te schalen binnen een DLP traject langs een aantal verschillende dimensies.

Naast het overdragen van kennis en discussiëren over Data Loss Prevention en de Agile aanpak om dit in te voeren biedt de workshop ook een aantal ontspannen  “FUN” elementen om het leer effect te verhogen.

Herkent u zich in dit verhaal en wilt u weten wat Data Loss Prevention en Agile kunnen betekenen bij beslissingen die u moet gaan nemen? Neem dan contact op met ons!